czwartek, 29 stycznia, 29 dzień 2015 roku


Serdeczne życzenia z okazji
¦wi±t Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.

Niech przyj¶cie na ¶wiat Chrystusa
przyniesie ze sob± Błogosławieństwo, pokój, zdrowie, rado¶ć i szczę¶cie.
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2014/2015 A.D.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2014/2015 A.D.

30 XI 2014 Niedziela, od godz. 14,oo
Ks. Proboszcz – odwiedzi mieszkańców przy ul. Mosciska
Ks. wikariusz – ul. Brzoskwiniowa
Ks. Robert – ul. Majowa i Jabłoniowa

6 XII Sobota, od godz. 9,oo
Ks. Prob. ul. Miliardowickiej od pocz±tku
Ks. Dawid ul. Jesienna od lasu
Ks. Robert ul. Objazdowa i Iłownicka

7 XII 2014, Niedziela, od g. 14:00
Ks. Prob. – ul. Piwna
Ks. Dawid – ul. Mostowa
Ks. Robert – ul. Owocowa, Orzechowa, Czere¶niowa

13 XII 2014, Sobota, od g. 9:00
Ks. Prob. – ul. Kwiatowa, Bratków, Gilów i Makowa
Ks. Dawid – ul. Do Zapory – obie strony do Szpicy
Ks. Robert – od 10:30 – ul. Południowa i Nadwi¶lańska

14 XII 2014, Niedziela, od g. 14:00
Ks. Prob. – ul. Widna
Ks. Dawid – ul. Spacerowa od końca
Ks. Robert – ul. Ziołowa

20 XII 2014, Sobota, od g. 9:00
Ks. Dawid – ul. Korfantego – pocz±tek od granicy z Ligot±
Ks. Robert – ul. ¦wierklocz

21 XII 2014, Niedziela, od g. 14:00
Ks. Prob. – ul. Gazdy od końca
Ks. Dawid – ul. Londzina od Szpicy
Ks. Robert – ul. Ochodzka

27 XII 2014, Sobota, od g. 9:00
Ks. Prob. – ul. Stadionowa – od nr 66 do 18
Ks. Robert – ul. Waryńskiego – str. Południowa, Ł±kowa, Oblaska, Aleja ¶w. Elżbiety

28 XII 2014, Niedziela, od g. 14:00
Ks. Prob. – ul. Stadionowa – od nr 20 do 2
Ks. Dawid – ul. Wiosenna, Jutrzenki i Zimowa
Ks. Robert – ul. Letnia

29 XII 2014, Poniedziałek, od g. 9:00
Ks. Prob. – ul. Zakole, Ozaista
Ks. Dawid – ul. Sikorskiego – obie strony od nr 68
Ks. Robert – ul. Maciejowicka

30 XII 2014, Wtorek, od g. 9:00
Ks. Prob. – ul. Czarnolesie, Wrzoła, Błachuta
Ks. Dawid – ul. Stadionowa – nieparzyste od końca
Ks. Robert – ul. Gminna

31 XII 2014, ¦roda, od g. 9:00
Ks. Prob. – ul. Pod Jazem
Ks. Dawid – ul. Janoszka
Ks. Robert – ul. Skowronków i Struga

2 I 2015, Pi±tek, od g. 12:00
Ks. Dawid – ul. ¦liwkowa – od końca

3 I 2015, Sobota, od g. 9:00
Ks. Dawid – ul. Klimesza, Wieczorna, Kłosowa, Waryńskiego – str. Północna
Ks. Robert – ul. Morelowa, Pasieczna i Winogronowa

4 I 2015, Niedziela, od g. 14:00
Ks. Dawid – ul. Sienna

5 I 2015, Poniedziałek, od g. 9:00
Ks. Dawid – ul. Jelenia, Lisia i Grzybowa

10 I 2015, Sobota, od g. 9:00
Ks. Dawid – ul. Broniewskiego i Wi¶niowa
Rekolekcje 2014
Rekolekcje Wielkopostne 5 - 9 kwietnia 2014 r.
»»
Kolęda 2013/2014
Plan wizyty duszpasterskiej - "Kolędy" 2013/2014
»»
Ksi±dz prałat Roman Pindel - biskupem bielsko - żywieckim.

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel – biskupem bielsko-żywieckim (biogram)

 

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ks. Pindel jest cenionym biblist±, pedagogiem, koordynatorem Odnowy w Duchu ¦więtym archidiecezji krakowskiej. W 2011 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrze¶niu 2013 wybrano go nowym przewodnicz±cym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych.

A

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel urodził się w 1958 r. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczuj±cy według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko - retoryczna Ga 1,11–2.21”.


Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

a

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu ¦więtym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

a

Ks. Pindel jest autorem wielu ksi±żek po¶więconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha ¶więtego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze ¶wiatem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyj¶ć z rodzin±... i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w ¶wietle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłe¶ na Mszę ¦więt±” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów ¶w. Pawła” (2008), “Na¶laduj±c Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarz±dzania sob±”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

 

  
Copyright © 2000-2015 Rzymskokatolicka Parafia w Zabrzegu