INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 10 - 31 VIII 2014r.9.VIII.2014r. / Sobota / Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patr. Europy /

18.00 – 1) Za ++ Bronisławę Moryto w 1 rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców z obu stron, synową, zięcia
2) Za ++ Joannę, Karola Antonik, rodziców, rodzeństwo, bratowe, szwagrów z obu stron, ++ z rodzin Dyrda, Buczek, Antonik oraz dusze w czyśćcu cierpiące
* ks. Dawid – za + Janinę Pollak - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Justynę Lesińską - popogrzebowa

10.VIII.2014r. / 19 NIEDZIELA ZWYKŁA /

7.00 – Za ++ Franciszka Horzynek, żonę Annę, dwóch synów i ++ z rodzin Horzynek i Hoczek
8.30 – W intencji Marii i Rafała w 10 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbąo dalszą opiekę, pomoc i zdrowie
10.00 – Za ++ Edwarda i Anielę Filapek, Marię i Józefa Dziech, Annę i Stanisława Witek, Teodora Kugler
11.30 – Za + ks. Ludwika Wrzoł, rodziców Annę i Michała oraz ++ z rodziny
16.00 – Za ++ Elżbietę Świeży, rodziców, teściów oraz Małgorzatę Wójcik
* ks. Dawid – za + Marię Grygierczyk – popogrzebowa – od sąsiadów
* ks. Robert – za + Anielę Iskrzycką - popogrzebowa

11.VIII.2014r. / Poniedziałek / wspomnienie św. Klary, dziewicy /

7.00 – 1) Za ++ Helenę i Franciszka Tyc, Marię i Józefa Wiśniewski, ++ z rodzin Maśka, Tyc, Wiśniewski
2) Za + Ludwika Drobik – w XXX dniu po śmierci
* ks. Dawid – za + Bronisławę Moryto - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Józefa Kobiela - popogrzebowa

12.VIII.2014r. / Wtorek /

18.00 – 1) Za ++ Romana Tyc w 2 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, babcie, dziadków, ++ z rodzin Tyc, Gac, Janeczko, Pasierbek, za + Teresę Duda
2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Bożeny
* ks. Dawid – za + Artura Okolus - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Wandę Famułka - popogrzebowa

13.VIII.2014r. / Środa /

7.00 – 1) Za ++ Emila Pietrzyk, rodziców, rodzeństwo z obu stron, synową Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + Helenę Kopeć - popogrzebowa
* ks. Dawid – za Krystynę Sosna - popogrzebowa
* ks. Robert – za Jadwigę Mazur - popogrzebowa

14.VIII.2014r. / Czwartek / UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO /

18.00 – 1) Za ++ Stefanię i Józefa Kubica, ich synową Irenę, Elżbietę i Kazimierza Jurczyk oraz ++ z rodzin Kubica, Chrapek, Jurczyk, Buczek, Małczak, Szymoszek i Kieczka
2) Za ++ Władysławę Polok, Emilię i Franciszka Magiera, Małgorzatę i Antoniego Tyc
* ks. Dawid – za + Jana Pala - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Józefa Pollak - popogrzebowa

15.VIII.2014r. / Piątek / UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP /

7.00 – Za + Helenę Machalica - popogrzebowa
8.30 – W 14 rocznicę śmierci Wilhelma Filapek, rodziców; za ++ Katarzynę i Franciszka, 4 braci, 2 siostry oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 – Do Najświętszego Serca Jezusa z podziękowaniem i prośbą o zdrowie, wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże dla rodzin, które złożyły ofiary na kwiaty do I Ołtarza (od Akcji Katolickiej)
11.30 – Za ++ Franciszka Szpoczek, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Ludwika Żmij, Amalię i Jozefa Tyc, syna Władysława, Erwina Okolus, Tadeusza Pietrzyk, ++ z rodzin Tyc, Kobiela, Ozaist
16.00 – Za ++ Teodora i Stefanię Rembiesa, rodziców, dziadków, ++ z rodzin Rembiesa, Kołoczek i Jana Kuboszek
* ks. Dawid – za + Helenę Machalica - popogrzebowa

16.VIII.2014r. / Sobota /

18.00 – 1) W intencji Marii i Antoniego w 25 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia
2) Za ++ Rozalię Gandor w 2 rocznicę śmierci, męża Józefa i syna Aleksandra
* ks. Dawid – za + Reginę Białas - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Barbarę Baran - popogrzebowa

17.VIII.2014r. / 20 NIEDZIELA ZWYKŁA /

7.00 – Do Bożej Opatrzności i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę dla rodziny Jarczok
8.30 – Za ++ Tadeusza Hałas, rodziców, Paulinę i Augustyna, Irenę i Zdzisława Bratkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 – Do MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa oraz Patrona św. Jacka, o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla ks. Proboszcza z okazji imienin – od K.R.M., Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej
11.30 – Chrzty
16.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą dla rodziny Waliczek i Makuchowski
* ks. Dawid – za + Beatę Gryksa - popogrzebowa

18.VIII.2014r. / Poniedziałek /

7.00 – 1) Za ++ Helenę Wrzoł, męża Jana, rodziców Wiktorię i Józefa Wawrzyczek, Annę i Michała Wrzoł, rodzeństwo i ++ z ich rodzin
2) Za + Leszka Jaworskiego - popogrzebowa
* ks. Dawid – za + Józefa Smyczek - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Czesława Buczek - popogrzebowa

19.VIII.2014r. / Wtorek /

18.00 – 1) W intencji papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, Ojców Redemptorystów
oraz Koła Radia Maryja i telewizję TRWAM z prośbą o Boże błogosławieństwo
i łaski w głoszeniu Ewangelii Chrystusa
2) Za ++ Erwina i Władysława Dyrda, rodziców i Stefanię Dyrda
* ks. Dawid – za + Janinę Pollak - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Justynę Lesińską - popogrzebowa

20.VIII.2014r. / Środa / wspomnienie św. Bernarda, opata i dra Kościoła /

7.00 – 1) Za ++ Jana Dziech i rodziców, synową Helenę, zięcia Józefa, Jadwigę i Jana Kozik, Grzegorza Iwasiów, ++ z rodzin Dziech, Kozik i Tomanek
2) Za ++ Jana Gruszka, Karola i Helenę Dziech, córkę Irenę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
* ks. Dawid – za + Marię Grygierczyk - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Anielę Iskrzycką - popogrzebowa

21.VIII.2014r. / Czwartek / wspomnienie św. Piusa X, papieża /

18.00 – 1) Za ++ Antoniego Pawlik w 11 rocznicę śmierci, żonę Stanisławę, 2 córki, 2 synów, synową oraz ++ rodzin Pawlik, Adamek, Kroczek, Szłapa, Weisman oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za ++ Alfonsa Londzin w 5 rocznicę śmierci, Katarzynę Ogrodzką, Alojzję i Józefa Wija, ++ z rodzin Londzin, Wija i dusze w czyśćcu cierpiące
* ks. Dawid – za + Bronisławę Moryto - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Józefa Kobiel - popogrzebowa

22.VIII.2014r. / Piątek / wspomnienie NMP, Królowej /

7.00 – 1) Za ++ Stanisława Gałuszka, rodziców, teściów, Wacława Bogdanowicz
2) Za + Helenę Hałas
* ks. Dawid – za + Artura Okolus - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Wandę Famułka - popogrzebowa

23.VIII.2014r. / Sobota /

18.00- 1) Za + Józefa Kobiela w 1 rocznicę śmierci
2) Za ++ Władysława Kopeć, rodziców, brata Edwarda, siostrę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące
* ks. Dawid – za + Helenę Kopeć - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Krystynę Sosna - popogrzebowa

24.VIII.2014r. / 21 NIEDZIELA ZWYKŁA /

7.00 – Za + Ludwika Maśka i ++ z rodziny
8.30 – Za ++ Ludwika Distel, żony, córki Joannę i Wandę, synów Ludwika, Franciszka, wnuczkę Jadwigę, wnuka Mariusza, synową, zięciów i całą rodzinę
10.00 – Za + Stanisława Czyża w rocznicę śmierci
11.30 – Roczki
16.00 – Za + Jadwigę Mazur - popogrzebowa
* ks. Dawid – za + Helenę Machalica - popogrzebowa

25.VIII.2014r. / Poniedziałek /

7.00 – 1) Za ++ Emilię i Emila Kuboszek, Helenę i Józefa Kuboszek, Jadwigę i Alojzego Kocur
2) Za ++ Joannę i Ludwika Buczek, córkę Irenę, synową Małgorzatę, wnuczkę Marię
* ks. Dawid – za + Reginę Białas - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Barbarę Baran - popogrzebowa

26.VIII.2014r. / Wtorek / UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ /

18.00 – 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Krzysztofa z okazji 50 rocznicy urodzin
2) Za ++ Anielę Zimończyk, rodziców, Emilię Frejdel i Marię Coghen
* ks. Dawid – za + Beatę Gryksa - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Leszka Jaworskiego - popogrzebowa

27.VIII.2014r. / Środa / wspomnienie św. Moniki /

7.00 – 1) Za + Antoniego Wątroba w 7 rocznicę śmierci
2) Za ++ Emilię, Józefa Antonik, syna Jana, ++ z rodziny Antonik, Tyc, Białas
* ks. Dawid – za + Józefa Smyczek - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Czesława Buczek - popogrzebowa

28.VIII.2014r. / Czwartek / wspomnienie św. Augustyna /

18.00 – 1) Za ++ Zbigniewa Londzin, rodziców Helenę i Franciszka, Józefa Zacny, ++ z rodzin Zacny, Londzin, Annę Wrzoł oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Paszek
* ks. Dawid – za + Janinę Pollak - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Justynę Lesińską - popogrzebowa

29.VIII.2014r. / Piątek / wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 – 1) Za ++ Franciszka Strzałka w 3 rocznicę śmierci, żonę Annę, rodziców Zofię i Stanisława, braci Jana i Edwarda, ++ z rodzin Strzałka, Wiktor, Tyc, Kopeć
2) Za ++ Jadwigę, Stanisława, Helenę Hałas, Marię, Józefa Władysława Pollaków
* ks. Dawid – za + Marię Grygierczyk - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Anielę Iskrzycką - popogrzebowa

30.VIII.2014r. / Sobota /

18.00 – 1) Do MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Piotra z okazji 5 rocznicy slubu
2) Za + Jana Hałas w rocznicę śmierci, rodziców, zięcia Stanisława
* ks. Dawid – za + Bronisławę Moryto - popogrzebowa
* ks. Robert – za + Józefa Kobiela - popogrzebowa

31.VIII.2014r. / 22 NIEDZIELA ZWYKŁA /

7.00 – Za ++ Anielę, Roman Wizner, rodziców z obu stron, rodzeństwo, szwagrów i Stanisława Stryczek
8.30 – Za ++ Władysława i Stefanię Dyrda, rodziców i rodzeństwo
10.00 – Za ++ Bronisławę i Kazimierza Majchur, córkę Anielę
11.30 – DOŻYNKI
16.00 – Wypominkowa
powrót
Copyright © 2000-2014 Rzymskokatolicka Parafia w Zabrzegu