Akcja Katolicka
Akcja Katolicka

W celu prowadzenia strukturalnej działalności ustanowionej przeze mnie dekretem L.dz. 1233/96 Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, niniejszym powołuję z dniem 12 XI 2007 roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii św. Józefa w Zabrzegu.

Mianuję pierwszych zwyczajnych członków Parafialnego oddziału, którymi są:
1.Staniek Maria
2.Kwaśniewska Anna
3.Kwaśniewski Jerzy
4.Kopcińska Irena
5.Kurpas Genowefa
6.Zięć Krystyna
7.Tyc Jadwiga
8.Grygierczyk Urszula
9.Zuber Krzysztof

Na pracę apostolską dla dobra Kościoła Chrystusowego z serca błogosławię.

+Tadeusz Rakoczy
Biskup Bielsko-Żywiecki

Spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. na plebanii - zapraszamy!
powrót
Copyright © 2000-2015 Rzymskokatolicka Parafia w Zabrzegu